Bussrutesystem

Ved NTNU
Type Individuell
År 2016
Verktøy

Brief

Du står fritt til å velge et grafisk designprosjekt for trykte medier som du skal beskrive, utvikle og gjennomføre til en presentasjonsskisse i høy kvalitet.

Jeg redesignet den trykte ruteinformasjonen til Oppland trafikk, med spesielt fokus på rutekartet. Jeg tok for meg bybussene og designet et nytt rutekart med hensikt å bistå busspasasjerer i å finne ut hvilke ruter som går til hvilke stopp, og hvor det er mulig å bytte til andre ruter. For enkel tilgang på denne informasjonen er kartet kompakt nok til å kunne trykkes i sin helhet på bare en A5-side. Videre utviklet jeg et konsept for rutetabeller og -plakater basert på det nye kartet.

Eksisterende løsning

Dette var rutekartet for bybussene i Gjøvik i 2016.

Rutekart

Rutene er kraftig forenklet geografisk, men retningen på rutene i forhold til hverandre er bevart. På denne måten kunne kartet komprimeres uten at det skaper total forvirring for noen som er kjent i Gjøvik. Svingene på rutene er buet slik at det blir enklere å skille mellom svinger og overlappende ruter. Det gjør det lettere å følge linjen selv om en linje krysser den.

For et ryddig uttrykk er alle linjene vendt enten 45° eller 90°, og teksten følger en horisontal eller diagonal baseline grid. Der navnene på holdeplassene er så lange at de krever to linjer, er neste linje med innrykk og liten linjeavstand. Det gjør det tydelig at det ikke er en ny linje med en ny holdeplass, men at det tilhører den foregående linjen.

Fargene er valgt med nøye tanke på at de skal være enkle å skille fra hverandre, også for fargeblinde. Her er rutekartet simulert med rød/grønn fargeblindhet.

Kart for enkeltlinjer

Plakater

Plakat med ruteinformasjon på holdeplass. Holdeplasser bussen allerede har passert vises som inaktive i grå farge.

Rutetabell